אורגינלים

ל  HUVY יש חיבה מיוחדת לציורים המתארים נופים של פרחי כלניות ופרחי כלניות ציוריה הינם בעלי עמקות ומאופיינים בתנועה מוחשית. HUVY הינה ציירת בעמקות ותנועה חזקה וצבעים ובעלת

סגנונות שונים דבר המצביע על  יכולותיה הנדירים. HUVY הינה ציירת בעלת מגוון סגנונות.הציורים של HUVY מוצגים בגלרייה . שם תמצאו ציורי שמן על בד ועל עץ ציורי מים ועוד.

ציור מים פרחי כלניות של HUVY.

        רישום פחם על נייר                                                  ציור מים על נייר                                                                                                

Fastival 30 Ew                                 Flower 32ew

            ציור פסטל על נייר                                                            ציור שמן על עץ

Flower 29ew                      Weeding 127ew

<