בס"ד

Brit Mila in the synagogue, c.1985

18/10/2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

h:98 w:68 cm