בס"ד

Information: All information Originals Prints mixed Medias .please contact us

WhatsApp: Shlomi +972504870095 | Tel : Yeshi +972584169694 | Email : re@huvysgallery.com

Information: All information Originals Prints mixed Medias .please contact us!

ב"ה

Huvy

The Jerusalem Artist

Huvy’s childhood, filled with the wild beauty and heavenly scent of olive trees, wild poppies and gladiolas, was the initial nesting place where her artistic flair and her great love of beauty will first send their tentative roots. Huvy (Ahuva) Elisha lived in Jerusalem until age six. Much of her fascination for the natural beauty of Jerusalem and its flora were birthed during those early years of wide-eyed childhood exploration of the Judean hills just outside the Bucharim section of her neighborhood.

All these constitute the basis for the establishment of fine art gallery in Jerusalem

Judaica Fine Art

ציטוטים ראשונים לאמנות יהודית מורשית ניתן למצוא בכתבים עתיקים מתקופת המקרא ובית המקדש הראשון. עם ישראל נהג לקשט את המקדש ברמות של אמנות יודאיקה, כזו שהיתה נהוגה על ידי העם הקדום. אבל עיקר ההתפתחות של האמנות היהודית נהוג להשתלב לתקופת הגלות הגיעה מיד לאחר חורבן בית שני.

אמנות יודאיקה עיטרה בתי כנסת רבים וכן את בתי העם היהודי ברחבי הפזורה היהודית. לא הייתה תפקיד חשוב ביצירת הבידול התרבותי של קהילות יהודיות מהגויים, לצד תפקיד הפונקציונלי והאסתטי של האמנות בשיפור מראה המבנים.

COMING SOON

Huvy's Online Auction

Traditions of Jewish Heritage

Among the notable signs of Jewish art are the drawings from the Bible – paintings that perpetuate events or personalities from scripture and paintings of the greatest of the nation during each generation. Jewish symbols such as the Star of David, Western Wall, alongside the visual arts, as it appeared in Painting and in Judaica fine art throughout history is used to decorate objects in synagogues and in homes with decorations that are linked and mentioned in religion. This phenomenon is common in Jerusalem and other spiritual cities.

Towards the beginning of the nineteenth century, as a result of global influences, Jewish art began to transform and become more modern and tailored to contemporary religion. The traditional examples began to demonstrate modernism in traditional Jewish art, and today modern Jewish art is the center of the genre.

Fine Art Gallery Jerusalem

Works of art represents different themes across varying genres. The art usually focuses on ideas that stand in the center of creation, providing a unique

Contemporary Judaica Art

here are many genres in art. These genres manifest different ideas, some of which are innovative and contemporary, while some are older.

Huvy paintings

Oil painting and other paintings will never be the same. There will always be artists who will surprise us. Artists will always be able to

Jewish art gallery

Israeli art Galleries In Israel you can find many galleries that carry specifically Jewish & Israeli Art. Jewish art goes back for centuries, but modern

Blog

Last Posts

T

here are art schools that claim that the artist has a social public role to serve, and their mission is to influence society through art. Jewish and Israeli artists in the past and present directly affect culture and enrich our world in an empowering spiritual experience.

In Huvy’s gallery you can explore Judaica fine art, shown in its most glory in the gallery’s space. Visitors are invited to a special and meaningful allowing them to experience travel in time between gallery walls. The gallery presents very impressive art and Jewish art from a variety of renowned painters.

הגלריה של חובי ממוקמת במרכז שכונת ממילא במרכז ירושלים. הגלריה קרובה מאוד למלונות הגדולים הם נגישה. אנחנו יכולים ליהנות מסיור מרשים וגם לקבל הזדמנות לרכוש אמנות וציורים המוצגים בגלריה.

In honor of Passover!
bring Jerusalem into your home

For more information, you can leave details here